Студентська рада

Студентська рада факультету адвокатури є виконавчим органом студентського самоврядування факультету.

Студентська рада є постійно діючим органом, що здійснює практичну діяльність з реалізації завдань студентського самоврядування факультету і представляє інтереси студентів.

У своїй діяльності студентське самоврядування Університету керуються чинним законодавством,рішеннями Міністерства освіти і науки, Статутом Університету та Положенням «Про студентське самоврядування в Національному Університеті «Одеська Юридична Академія».

Метою студентського самоврядування є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Діяльність студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально – виховного процесу, якості навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу

Студентська рада факультету адвокатури:
- проводить повсякденну роботу із захисту прав студентів факультету;
- спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;
- сприяє створенню та діяльності органів студентського самоврядування Університету на рівні факультету, наукових товариств, клубів, гуртків, надає їм необхідну інформаційну та методичну допомогу та співпрацює з ними;
- Сприяння у створенні відповідних умов для проживання і відпочинку студентів.
- Сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.
- Організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями.
- Безпосередня участь студентів у реалізації молодіжної державної політики.
- Залучення студентів до художньої самодіяльності.
- інформує Студентську раду Університету про результати своєї діяльності;
- призначає дату проведення Конференції студентів факультету;

До Студентської ради факультету входять: Салій Ірина- голова Студентської ради факультету адвокатури, члени Студентської ради, кожен з яких відповідає за свою сферу діяльності Буч Ірина, Демидова Анастасія, Веретюк Євген, Коцурова Вікторія, Костенко Вікторія:

Салій Ірина Олександрівна - голова Студентської ради факультету адвокатури

Народилася 8 жовтня 1996 року в м Кагарлик, Київської області.
З 2003 року до 2014 року навчалася Кагарлицькій загальноосвітній школі I-III ступенів № 1. Під час навчання брала участь в різних олімпіадах з історії, правознавства та української мови. Закінчила школу з відзнакою.
У 2003- 2009 року - займалася народними танцями в колективі «Барви».
З 2007- 2013 року -закінчила музичну школу мистецтв по класу сольний спів.
2010-2014 роки - президент учнівського парламенту школи. Брала активну участь у розвитку студентського самоврядування міста та області, була депутатом Обласної ради дітей Київщини.
У 2014 році вступила до Національного університету «Одеська юридична академія». На факультеті була старостою групи та займалась розвитком творчої діяльності студентів.
З листопада 2015 року - голова Студентської ради факультету адвокатури, а з грудня 2017 року заступник Голови Студентської ради Національного Університету «Одеська юридична академія».

Костенко Вікторія Олександрівна

Народилася 14 вересня 1997 року на м.Канів, Черкаської області.
З 2003 року до 2014 року навчалася Канівській загальноосвітній школі I-III ступенів № 6. Під час навчання брала участь в різних олімпіадах з історії, правознавства та української мови. Закінчила школу з відзнакою.
У 2003- 2009 року - займалася сучасними танцями.
2010-2014 роки - президент учнівського парламенту школи.
У 2014 році вступила до Національного університету «Одеська юридична академія»..
З вересня 2014 року староста академічної групи.
З листопада 2015 року- бере активну участь в житті Студентської ради факультету адвокатури.