Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство факультету адвокатури – це об’єднання зацікавлених у розвитку наукової роботи студентів Національного університету «Одеська юридична академія» (НУ ОЮА). Основною метою Студентського наукового товариства (надалі – СНТ) Факультету адвокатури є організація студентської науково-дослідної роботи, сприяння підвищенню якості науково-практичної підготовки студентів, розширенню їх загального і професійного світогляду, задоволення інших потреб та інтересів.

Структура СНТ Факультету адвокатури

Голова СНТ Факультету адвокатури - Стриченко Дмитро

Заступник Голови СНТ Факультету адвокатури - Боровик Юлія

Секретар СНТ Факультету адвокатури - Грошева Катерина

Важливим напрямом діяльності СНТ Факультету адвокатури, є організація багатьох факультетських заходів та співучасть у реалізації різноманітних заходів міжнародного та всеукраїнського масштабу. Серед них Національна Модель Верховної Ради України, Всеукраїнські Брейн-ринги «Знавці Конституції» на Кубок Президента НУ ОЮА, Всеукраїнські студентські олімпіади з правознавства, Всеукраїнські правничі школи, Всеукраїнські студентські наукові конференції, Круглі столи по адвокатурі. Члени СНТ Факультету адвокатури також відвідують різноманітні тренінги: з ораторського мистецтва, роботи в команді, участі в наукових заходах тощо.

Якщо вести мову про заходи міжнародного та всеукраїнського масштабу, то вони є найцікавішими, оскільки дають можливість не лише розширити свої знання в певній галузі, але й поспілкуватися зі студентами інших ВНЗ. Участь в таких наукових заходів стало щорічною традицією СНТ Факультету адвокатури. Так, з 2007 року стали традиційними два унікальні в Україні заходи: Національна Модель Верховної Ради України та Брейн-ринг «Знавці Конституції України» на Кубок Президента НУ ОЮА.

Національна Модель Верховної Ради України відбувається у формі моделювання діяльності єдиного органу законодавчої влади нашої держави. Студенти, що беруть участь у заході, проходять усі етапи ухвалення закону Верховною Радою – роботу у фракціях, комітетах, три читання. На розгляд «молодих законодавців» було винесено законопроекти «Про опозицію в Україні» (Перша Модель), «Про Президента України» (Друга Модель), «Про засади діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України» (Третя Модель), «Про внесення змін до Цивільно-процесуального кодексу України» (Четверта Модель), «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру» (П’ята Модель), «Про органи студентського самоврядування» (Шоста Модель), «Про адміністративно-територіальний устрій України» (Сьома Модель),«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Восьма Модель). Загалом «депутати» працюють достатньо ефективно, оскільки результатом роботи стає «ухвалення закону». Отже, студенти своєю працьовитістю та наполегливістю показують нашим законодавцям, як потрібно діяти для того, щоб якнайшвидше врегулювати на законодавчому рівні суперечливі питання, що виникають в усіх сферах суспільного життя. Після закінчення роботи Моделі традиційно визначають найкращих координатора партії та комітету, опозиціонера, оратора, автора законопроекту, а також символ Моделі.

Брейн-ринг «Знавці Конституції України» на Кубок Президента НУ ОЮА спрямований на поглиблене вивчення студентами-юристами Основного закону нашої держави. У результаті двох днів змагання та трьох турів визначаються команди, студенти яких знають Конституцію найкраще. Формат Брейн-рингу дійсно досить цікавий, оскільки дає можливість не лише перевірити свої знання, але й отримати заряд адреналіну і позитивних емоцій.

СНТ Факультету адвокатури співпрацює з іншими студентськими об’єднаннями й організаціями, зокрема, з Лігою студентів Асоціації правників України, Європейською асоціацією студентів-правників (ELSA), Міжнародною асоціацією студентів політичної науки (МАСПН), студентськими науковими товариствами різних вишів України.