Пільгові категорії вступників

Зарахування за співбесідою

За результатами співбесіди в Університет зараховуються:
· Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
· Особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, каліцтва, контузії або Інших ушкоджень здоров’я, отриманих під час участі в масових акціях громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 з євроінтеграції і проти режиму Януковича (Революція Переваги) і звернулися за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014;
· Особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцяти-чотирнадцяти статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Програму співбесіди із Зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії університету.

Особи, які за результатами співбесіди НЕ Рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами не нижче передбачених Правилами прийому, мають право брати участь в конкурсі на загальних підставах.
За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія Університету приймає рішення про можливість зарахування до Університету понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які не можуть відвідувати навчальний заклад.

Зарахування поза конкурсом

Поза конкурсом зараховуються:
· Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
· Інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким НЕ протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю) відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
· Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
· Особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності Шахтарськ праці» надане таке право;
· Особи, яким відповідно до закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;
· Члени збірних команд України, які брали участь в міжнародних олімпіад, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади в сфері освіти і науки.

Не допускається вступ поза конкурсом для отримання ступеня магістра і доктора філософії.
Вступники, які належать до зазначених категорій, а не Рекомендовані до зарахування на навчання на певні місця, мають право брати участь в конкурсі на загальних підставах відповідно до конкурсного бала.

Право на першочергове зарахування

Право на першочергове зарахування до Університету мають:
· Особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
· Особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
· Особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
· Випускники відділення Університету з підготовки до вступу до вузу, які успішно пройшли навчання в рік вступу;
· Випускники Університету, які отримали ступінь бакалавра в 2016 році і отримали диплом з відзнакою i хочуть продовжувати навчання для отримання ступеня магістра за ту ж спеціальності;
· Вступники на навчання для отримання ступеня магістра, які мають більш високий бал за професійною випробування;
· Вступники на навчання для отримання ступеня магістра, які мають більш високий середній бал додатка до диплома бакалавра або спеціаліста;
· Вступники на навчання для отримання ступеня магістра, доктора філософії, які мають науковий потенціал у вигляді опублікованих наукових статей або тез доповідей.

Право першочергового зарахування надається за вищенаведеною послідовності.