Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Національного університету «Одеська юридична академія». Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, реалізації положень Болонської декларації.

Національний університет «Одеська юридична академія» має плідні наукові зв’язки з закордонними навчальними закладами: Університетом Пасау, Університетом Регенсбурга (Німеччина), Американським університетом в м. Вашингтон, Університетом штату Мічиган, Університетом штату Юта (США), Університетом Бордо (Франція), Центральноєвропейським університетом (Угорщина), Вроцлавським університетом (Польща), Бакінгемським університетом (Великобританія), Зальцбурзьким університетом, Віденською дипломатичною академією (Австрія), університетом Єдітепе, Університетом ім. 19 Травня, Університетом Озегін (Туреччина), Люблінським католицьким університетом ім. Іоанна Павла ІІ, Поліцейською академією в м. Шітно (Польща), Егейським інститутом морського права (Греція), Московським інститутом міжнародних відносин / Університет, Московським державним університетом, Російською академією гуманітарної освіти, Московською державною юридичною академією ім. О.Є. Кутафіна, Новосибірським державним технічним університетом, Саратовським державним університетом ім. Чернішевського, Університетом дружби народів, Пензенським державним університетом, Белгородським державним університетом (Росія), Бакинським державним університетом (Азербайджан), Кишинівським державним університетом, університетом «УЛІМ», Університетомполітичних та економічних європейських знань «Константин Стєрє» (Молдова), Бернським університетом, Міжнародною академією економіки і права (Швейцарія), Нікосійським університетом (Кіпр); Університетом для іноземців у м. Перуджа (Італія), Таджицьким національним університетом (Таджикистан) та іншими.

В процесі співробітництва з закордонними навчальними закладами зв’язків здійснюється обмін планами науково-дослідних робіт і досвідом наукової роботи, сумісна розробка наукових праць, рецензування наукових праць, обмін науковою інформацією та літературою, участь у роботі спеціалізованих рад по захисту дисертацій та інше.

Національний університет «Одеська юридична академія» послідовно розвиває співробітництво з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями. Університет багато років плідно співпрацює з Всесвітньої організацією інтелектуальної власності, Управлінням Верховного Комісара ООН з питань біженців, Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні, Центром міжнародних правових досліджень (Австрія), Програмою академічних обмінів ім. В Фулбрайта (США), Леавітт Інститутом міжнародного розвитку (США), Благодійним фондом «Хайметгартен» (Німеччина), Альянс Франсез в м. Одеса, Британською Радою, USAID, неурядовими сітьовими студентськими організаціями – Європейською асоціацією студентів правознавців (ELSA) та – Міжнародною асоціацією студентів політологів (IAPSS).

Університет є членом Європейської асоціації університетів (з 1998 року) та Європейської асоціації публічного права (з 2008 року), підписантом Magna Charta Universitatum (з 2004 року).

Співробітництво з міжнародними організаціями сприяє обміну новітніми освітянськими методиками та практиками.

За сприянням Міжнародної організації інтелектуальної власності на базі Університету щорічно проводяться Міжнародні школи з інтелектуальної власності, участь у яких приймають молоді фахівці з усього світу.

Завдяки співробітництву з Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Україні та Молдові студенти та аспіранти Університету відвідують з ознайомчими візитами її штаб-квартиру, беруть участь у літніх школах та таборах з питань менеджменту кордонів, проходять спеціалізовані тренінги та стажування в структурних підрозділах Місії.

У рамках спільного проекту Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців та Європейського Союзу «Місцева інтеграція біженців: Білорусь, Молдова, Україна» Національний університет «Одеська юридична академія» та Міжнародний гуманітарний університет беруть участь у програмі соціальної адаптації біженців та осіб, які шукають притулку. За час реалізації проекту базовий курс української мови прослухали понад 200 осіб, що мають статус біженця.

Активно працюють представництва міжнародних неурядових організацій, що створені на базі Університету: Європейської асоціації публічного права, Європейської асоціації студентів правознавців, Міжнародної асоціації студентів політологів.

У результаті співробітництва з Європейською асоціацією публічного права Університет активно бере участь у міжнародному книгообміні, а провідні науковці Університету отримали можливість публікувати наукові матеріали до загальноєвропейського журналу «Ревю публічного права» (за рік опубліковано 5 обзорів розвитку національного законодавства України).

За підтримки студентських асоціації регулярно проводяться ознайомчі візити студентів з різних країн, міжнародні літні тематичні школи та табори.

Під час реалізації міжнародного проекту «Сатурн» на базі Університету було створено і діє Центр міграційного права.Основними завданнями проекту є: надання юридичної допомоги незаконним мігрантам в країнах Європейського Союзу, сприяння їх поверненню на батьківщину, вдосконалення міграційного законодавства України. Проект «Сатурн» фінансується товариством з некомерційними цілями «Хайматгартен» (Німеччина) та Європейською Комісією. Центром міграційного права був підготовлений збірник наукових матеріалів з питань міграції на німецькій мові, який став результатом проведення в 2009 та 2010 роках масштабних науково-практичних конференцій. Студенти Університету неодноразово проходили стажування в штаб-квартирі фонду в м. Бременхафен (Німеччина).

Національний університет «Одеська юридична академія» є визнаним центром науки, освіти, культури та духовності. За останні два роки в Університеті було проведено понад 100 масштабних міжнародних заходів, серед яких Дипломатичний форум, за участю понад 100 послів та консулів іноземних держав в Україні (2011 рік); Всесвітній конгрес російськомовної преси, за участю понад 300 делегатів з 61 країн світу (2011 рік); Міжнародна науково-практична конференція «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» за участю суддів Європейського суду з прав людини (2012), Міжнародна науково-практична конференція «Правова та кримінологічна культура в механізмі протидії злочинності» за участю понад 100 провідних кримінологів з Росії та України (2012).

В 2011 році розпочалась реалізація двох довготермінових факультативних навчальних проектів: «Кордони Європи» (за підтримкою Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні) та «Змагальне судочинство у вільному суспільстві» (за підтримки Леавітт інститут міжнародного розвитку) на англійській мові. Також розпочалась реалізація начального проекту «Юридична французька мова» (за підтримки Альянс Франсез в м. Одеса).

За останні п’ять років Університет відвідало понад 100 гостевих лекторів з числа закордонних провідних вчених, юристів-практиків, політичних та релігійних діячів, серед яких: Патріарх Московський і всієї Русі Кирил, Баглай Марат Вікторович – Голова Конституційного Суду Російської Федерації (1997-2003), Кірш Філіп – Президент Міжнародного Кримінального Суду (2003-2009), Лебедев Вячеслав Михайлович – голова Верховного Суду Російської Федерації, Чавошоглу Мевлют – Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (2010-2012), Спірідон Флогаітіс – Президент Європейської асоціації публічного права, Ги Де Вел – член Ради директорів Європейського агентства з прав людини, Ковриженко Григорій Максимович – голова виконкому Російської асоціації сприяння ООН. За участю гостевих лекторів було організовано понад 30 факультативних навчальних курсів на англійській мові з різних галузей права іноземних країн та порівняльного правознавства.

Студенти, аспіранти та молоді викладачі Національного університету «Одеська юридична академія» регулярно демонструють високі результати приймаючи участь у всесвітньо відомих міжнародних студентських інтелектуальних змаганнях: Міжнародному конкурсі судових дебатів з міжнародному публічному праву ім. Ф. Джесепа, Міжнародному конкурсі судових дебатів з міжнародному публічному праву ім. Бена Телдерса, Міжнародному конкурсі судових дебатів з права Всесвітньої Торгівельної Організації, Конкурсі з міжнародного комерційного арбітражу під егідою Європейської арбітражної палати, Міжнародних судових дебатах з морського арбітражу, Московській моделі ООН, Міжнародних моделях Міжнародного кримінального суду, що організовані Московською державною юридичною академій ім. О.Є. Кутафіна та Фондом європейського порозуміння м. Кжижова (Польща).

В 2011 та 2012 роках студентські команди Національного університету «Одеська юридична академія» закріпили досягнутий у минулих роках успіх – наші студенти стали фіналістами національних раундів Міжнародного конкурсу судових дебатів з міжнародного публічного праву ім. Філіпа Джессапа та Міжнародному конкурсі судових дебатів з міжнародному публічному праву ім. БенаТелдерса, та вперше за 15 років проведення національних раундів цих міжнародних конкурсів в Україні отримали право представляти нашу країну в міжнародних раундах в м. Вашингтон (США) та м. Лейден (Нідерланди).

Національний університет «Одеська юридична академія» створює необхідні умови для забезпечення індивідуальної академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів. Щорічно десятки студентів та науково-педагогічні працівники університету навчаються, проводять, дослідження, підвищують кваліфікацію за кордон. Так в 2011 та 2012 роках в рамках Бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників за кордоном» представники Університету були командировані до Університету Ліон ІІІ ім. Жана-Мулена (Франція), Університету Пантеон-Ассас-ІІ (Франція), Університету Уестмінстера (Великобританія), Університету Бакінгем (Великобританія), Лейденського Університету (Нідерланди), Гейдельберзького Університету (Німеччина), Віденського університету (Австрія), Цюріхського університету (Швейцарія).

Щорічно зростає сума грантів та спонсорських внесків. Гранти та спонсорські внески використовуються за наступними напрямками: закупівля закордонної наукової та навчальної літератури на англійській, німецькій та французькій мовах; забезпечення довготермінового стажування викладачів, аспірантів, студентів Університету в наукових та освітніх закордонних установ; забезпечення індивідуальної мобільності науковців; організація та авторських навчальних курсів іноземних гостьових лекторів; організація інтегрованих довгострокових навчальних курсів; організація літніх міжнародних студентських освітніх заходів; сертифікація мовних навичок; видавнича діяльність.

В 2002-2004 роках Національний університет «Одеська юридична академія» був організацією-партнером Проекту ТACIS «Правничі студії: Київ та окремі регіони» EuropeAid/1119/C/SV/UA. В 2012 році Університет увійшов до консорціуму українських та закордонних ВНЗ, які беруть участь у реалізації проекту «Підтримка інновацій шляхом покрашення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти» 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES. В 2013 році Університет увійшов до консорціуму українських та закордонних ВНЗ, які беруть участь у реалізації проекту «Магістерська програма з міжнародного та європейського права» 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR.

Спостерігається регулярна позитивна динаміка зростання контингенту студентів-іноземців. Станом на початок 2014 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» навчається понад 350 іноземних студентів із 26 країн.

Міжнародне співробітництво сприяє підвищенню авторитету Національного університету «Одеська юридична академія» як в Україні, та і по за її межами, популяризації української юридичної наукової школи за кордоном. Результати наукових розробок апробуються за кордоном. Аналітичні обзори розвитку різних галузей права України та наукові статті, які підготовлені вченими Національного університету «Одеська юридична академія» публікуються у Щорічному бюлетені публічного права.

Закономірним результатом активного міжнародного співробітництва Національного університету «Одеська юридична академія» стало отримання нагороди «Європейська якість» від Ради Ректорів Європи в 2008 році, срібряної медалі в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» в рамках XX Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2011», нагороди в номінації «Лідери міжнародної діяльності» в рамках III Міжнародної виставки «Сучасні учбові заклади – 2012».

За рейтингом українського журналу «Фокус» Національний університет «Одеська юридична академія» у 2011, 2013 роках зайняв перше місце в галузі міжнародного співробітництва серед українських ВНЗ, які здійснюють підготовку правознавців.