Факультет адвокатури НУ «ОЮА» – це професійна підготовка висококваліфікованих кадрів за спеціальністю «Правознавство» за спеціалізацією «адвокатська діяльність». Головний зміст освітньої роботи на факультеті підпорядковане завданню забезпечення глибокої теоретичної обізнаності студентів з вітчизняним і зарубіжним правовим досвідом на основі порівняльного аналізу, а також придбання ними навичок практичної роботи адвоката.

До викладання на факультеті активно залучаються адвокати-практики, перш за все члени і керівники Одеської обласної колегії адвокатів. Відповідно до спеціалізації введені спеціальні курси, серед яких: «Історія адвокатури», «Етика адвокатську діяльність», «Особливості тактики захисту» та ін. Також студенти факультету адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» мають можливість бути присутніми на судових засіданнях, де отримують практичні навички.