- ремарочка про наукову діяльність -
Студентське наукове
товариство
Ми добровільне об'єднання осіб, що є частиною системи самоврядування Національного університету «Одеська юридична академія» та яке сприяє удосконаленню професійної підготовки студентів, виявленню обдарованої молоді.


Членом СНТ факультету адвокатури та антикорупційної діяльності може стати кожен студент, у якого є бажання поглибити свої знання, а також взяти участь у науково-дослідній роботі!


✅ При досягненні успіхів у науковій та навчальній діяльності член СНТ отримує рекомендації для вступу до аспірантури!

Зв'яжіться з нами
У зв'язку з реорганізацією у внутрішній структурі НУ "ОЮА" до кінця навчального року на факультеті адвокатури та антикорупційної діяльності повноправно діють двоє голів СНТ.
Аріапур Лейла Аббасівна
Співголова студентського наукового товариства
Лисенко Ангеліна Володимирівна
Співголова студентського наукового товариства
Адубетцький Антон Валентинович
Член студентського наукового товариства
Бугасова Аліна Андріївна
Член студентського наукового товариства
Михальчук Анна Миколаївна
Член студентського наукового товариства
Основними напрямами роботи Наукового товариства є:
організація наукових та освітніх заходів;
популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
представництво інтересів студентів перед адміністрацією НУ «ОЮА» та іншими організаціями з питань наукової роботи;
сприяння підвищенню якості наукових досліджень;
сприяння обміну інформацією між вченими та студентами-дослідниками;
сприяння розвитку міжвишівської та міжнародної співпраці.
При реалізації завдань СНТ студенти ФААД мають можливість:
навчитися працювати з науковою літературою;
отримати досвід публічних виступів з доповідями;
виконувати курсові та інші наукові роботи, які містять елементи наукових досліджень;
виконувати завдання науково-дослідного характеру у період практики;
аналізувати і узагальнювати результати наукових досліджень у вигляді доповідей, тез, статей, та ін.
Для досягнення поставленої мети СНТ ФААД виконує наступні функції:
приймає акти, що регламентує його організацію та діяльність;
проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
представляє інтереси студентів перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
взаємодіє з Національною академією наук України, Національною академією правових наук України та іншими національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
інші функції, передбачені законодавством.
Made on
Tilda