Інформація щодо курсової роботи
Для того щоб курсову взяли без проблем, тобі потрібно вказати:
- аналіз актуальності;
- визначення об'єкта, предмета дослідження, мети і завдань, методологія;
- опис кожного розділу;
- аналіз законодавчої бази;
- висновки;
- список літератури (15-20 джерел).

Оформляємо за такими критеріями:
- шрифт Times New Roman (14);
- інтервал 1.5;
- поля: верхнє і нижнє по 2 см, ліве - 3 см, праве - 1 см;
- кожен розділ потрібно починати з нової сторінки;
- всього 2-4 розділи в роботі;
- вирівнювання по ширині;
- відступ абзацу 1.5.
Made on
Tilda